Điện thoại: APPLE. REALME, TECHNO

  • Xử lý thủ tục hải quan: hợp chuẩn hợp quy, thông quan,…
  • Thực hiện vận chuyển và lưu trữ hàng hóa tại kho

IT & Thiết bị văn phòng: ITEL,

  • Quản lý đơn đặt hàng
  • Giao hàng đến các đại lý trên toàn quốc
  • Xử lý các vấn đề phát sinh về đơn hàng, sau bán hàng

Phụ kiện

  • Đa dạng các mặt hàng và kênh phân phối.
  • Mở rông hợp tác với các hãng phụ kiện: Aukey, Targus, Tiandy…