Nhập khẩu & Lưu kho

  • Xử lý thủ tục hải quan: hợp chuẩn hợp quy, thông quan,…
  • Thực hiện vận chuyển và lưu trữ hàng hóa tại kho

Logistic

  • Quản lý đơn đặt hàng
  • Giao hàng đến các đại lý trên toàn quốc
  • Xử lý các vấn đề phát sinh về đơn hàng, sau bán hàng

Tín dụng cho đại lý

  • Thiết lập dịch vụ tài chính, công nợ cạnh tranh, linh hoạt cho đối tác